İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
10 Mayıs 2022

Adsız.png

Hakkı  EGE
İdari ve Mali
 Hizmetleri Müdürü
Doğum Yeri ve Yılı: Osmaniye/1978
Tel:+90.322 460 42 14   
E-mail:hakki.ege@saglik.gov.tr 

    Mezun Olduğu Okul:

Ön lisans Çukurova Üniversitesi Osmaniye Yüksek Okulu

lisans Çukurova Üniversitesi  Mimarlık-Mühendislik Fakültesi

lisans Anadolu Üniversitesi  İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi

    Görev yerleri:

2012 -Çevre Sağlığı Şube Müdürü

2013 -2014 Halk Sağlığı İl Müdür Yardımcısı

2015-2016 Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinde Mali Hizmetler Başkanı

2017 - İdari Hizmetler Başkanı

2022-  Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İdari ve Mali Hizmetleri Müdürü