Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri


Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan “Evde Bakım Sağlık Hizmetleri”nin daha etkin ve ihtiyaç duyan vatandaşlara verilmesi konusundaki çalışmalar merkezimiz tarafından başlatılmıştır. Bu hizmetler bünyesinde şu ana kadar bir çok hastaya tedavi hizmeti verilmiştir. Verilen hizmetler arasında bazı hastalarımıza evde protez takılmış olup, bir çok hastamıza diş çekimi uygulanmıştır. 

Merkezimiz, Evde Sağlık Hizmetleri çerçevesinde Adana ili içerisinde yatağa bağımlı hastalar ve engelli olup rahatsızlığı olan hastalara evde ağız ve diş sağlığı hizmetine başlamıştır. 

Bu çerçevede merkezimiz, engelli veya yatağa bağımlı hastaların ilk muayenelerini evlerinde gerçekleştirerek bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Hastaya yapılacak işlem ev şartlarında yapılabilir ise gerekli malzemelerle bireyin evinde tedavi işlemini tamamlanırken, hastanın işlemi ev şartlarında yapılamaz ve kendi imkânları ile de ADSH’ye gelmesi olanaksız ise hastanın geliş ve gidişleri merkezimiz aracı ile sağlanarak tedavisi yapılmaktadır. Eğer hastanın fiziksel ya da zihinsel özrü nedeni ile tedavisinde ameliyathane şartları gerekiyorsa Hastanemiz ameliyathanesinde gerçekleştirilmektedir.

Herkes bir gün bir nedenle engelli birey haline gelebilir. Bunun bilincinde olmadan engelli bireylere karşı duyarsız kalmak, onların daha sağlıklı ve daha konforlu yaşamalarına katkıda bulunmamak daha büyük bir özürlülük halidir 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı nedir?
Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunulması amacını taşır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER FAYDALANIR?
Öğrenme Bozukluğu Olanlar (Down Sendromu, Frajil X, Otizm),

Fiziksel Engelliler (Serebral Palsi, Romatoid Artrit, Kol-Bacak Amputasyonları),

Kronik Medikal Sorunlar (Terminal Dönem Kanser Hastaları v.b),

Mental Bozukluğu Olanlar,

Yatağa Bağımlı Felçli Hastalar İleri Derece Kas Ve Nörolojik Hastalığı Olanlar,

KOAH (Akciğer Ve Solunum Sistemi Hastalıkları Olan, Oksijen Tedavisine İhtiyacı Olan Hastalar).

EVDE SAĞLIK HİZMETİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ
Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır. 

- Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile yazılı olarak veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna veya Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi telefonlarına müracaat ile sözlü olarak yapılabilir.

 - Başvuru işleminin ardından ekibimiz hastalarımızı, tek tek ziyaret ederek durum belirlemesi yapar.

- Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastalarımızın kayıtları yapılarak, sağlık dosyaları oluşturulur. Bu sağlık dosyaları hastalığının seyri, geçirdiği tedavi aşamalarından oluşur ve daha sonra, Hekimlerimiz görüşleri doğrultusunda tedavi planı düzenlenir. Hastaya yapılması gerekli olan basit tıbbi uygulamalar konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitimler yapılır.

HİZMET VEREN EKİPLERİMİZ KİMLERDİR?
Merkezimizde hizmet başvurularının değerlendirileceği Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz, bir diş hekimi, bir protez diş teknisyeni ve bir hemşireden oluşmaktadır.

Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine, Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne telefonla ya da şahsi olarak yapabilirler